CONTACTS

">

Followers

Saturday, 4 February 2012

bayi dilahirkan menyerupai dajjal

Saudara-saudara terhormat, saya ingin menarik perhatian anda kepada sesuatuyang sangat penting.
Kita hidup di akhir zaman. kita telah mengalami tanda-tanda kecil hari penghakimanyang preceed kemunculan tanda-tanda utama. Setelah tanda-tanda kecil selesai -tahu bahawa 95% daripada tanda-tanda ini telah datang untuk lulus - kita akanmenghadapi tanda-tanda utama dengan serta-merta. Salah satu tanda-tandapertama di kalangan orang-orang yang utama adalah rupa Yahudi Anti Kristus atauMasih ad-Dajjal.
Penderitaan yang Mesias ini Yahudi begitu besar bahawa tidak ada dari zamanNabi Adam hingga ke hari kebangkitan mempunyai atau akan mencipta danmenyebarkan bahawa penderitaan yang banyakKesusahan itu akan menjadibegitu berbahaya dan begitu berbahaya yang tidak ada lagi Nabi Allah yang tidakmemberi amaran kepada umatnya tentang kedatangan orang iniDajjal akanmampu untuk menipu umat pilihanalim sangat, yang difikirkan dia mempunyaiiman di dalam hati /generasi ini sangat sangat dekat untuk memenuhi Dajjal.Mengapa? Kerana terdapat dua tanda khusus yang akan muncul di Madinahseperti yang dilaporkan oleh Nabi Muhammad (sallallaahu `alayhi wa sallam), yang akan menandakan masa untuk kemunculan Dajjal, beliau akan muncul ataudilahirkan di tengah malamDan 2 ayat-ayat ini telah muncul!!! ! Di sini kami sediakan untuk anda dua tradisi tertentuDiriwayatkan oleh Abdullah ibn Shafeeqyang dilaporkan dari Muhjin ibn Adraa yang melaporkan bahawa Rasulullah (saw)berkata,

"Hari Tamat / selesai / khalaasdan Apa yang anda tahu apa yang hari khalaas -nabi mengulangi kenyataan yang sama 3 kali .. Ada yang bertanya kepadanya,"?Apa yang ada hari Khalaas "Kemudian Nabi menjawab, "Dajjal akan datang danakan memanjat dan akan melihat Madinah dan kemudian dia akan berkata kepadapara sahabat," Adakah anda melihat bahawa White Palace Itulah Masjid Ahmad -?satu lagi nama Nabi Muhammad - ", Selepas itu ialah Dajjalakan datang ke Madinah tetapi akan mendapati bahawa oleh pintu masuk di setiap ada seorang malaikat bersenjata (yang tidak akan membenarkan dia masuk...... Madinahselepas itu akan goncang 3 kali dan tidak akan kekal sebagai munafik lelaki atau perempuan dan tidak ada akan kekal sebagai lelaki fasiq atau perempuan yangtidak akan keluar Dajjal (menyertainya), dan itu adalah hari khalaas.
(Satu tradisi yang sahih yang dilaporkan dengan Isnad yang sahih yang dilaporkan oleh Sheikh Mustafa Adwi dalam kerja Al-Fitan wal Malaahim wa Asraatus S'aa)source: http://www.raddadicom / Madinah / madinah.htm

Apabila Saad ibn Abi Waqas sampai ke bank-bank telah membanjiri dalam adDijlasungai dia mengarahkan tenteranya untuk berarakJadi tenteranya mula melintas di atas permukaan sungai di seolah-olah ia melintas di atas tanahOrang-orang Parsitidak percaya mata mereka dan berteriak "Diwan!!, DiwanDemi Allahkita tidakmemerangi manusia tetapi jinMereka meninggalkan Madaain modal merekakepada tentera Islam menang.
Oh ummah saya bergembira dan bersabar kerana kita adalah untuk menjadi kuasa besar lagiImam Ahmad meriwayatkan bahawa Abdullah bin Amru bin Al-AASberkata, "Ketika kami di seluruh Rasulullahpenulisan (Hadis) Rasul Allah,(sallallaahu` alayhi wa sallamtelah diminta / 'Antara kedua-dua bandar raya akandijajah pertama, Constantinople atau Romiyah (Rom)? 'Beliau berkataKotaHeraklius akan dijajah terlebih dahulu'Dia maksudkan Constantinople. "[Al-Hakim,Al-Mustadrak, vol. 4ms. 508. Juga, lihat As-Silsilah as-Sahihah, vol. 1] Sejarah adalah saksi bahawa Constantinople atau Istanbul telah ditawan oleh SultanMehmet al Fatih al UthmaniNamun Rom tidak pernah ditangkap. ini akan berlakudalam masa terdekat apabila sekali lagi umat Islam akan mempunyai prestij dankemuliaan.
Rasulullah berkata"Bumi telah ditunjukkan kepada saya sehingga saya melihattimur timur dan di barat barat [penarikan balik cant perintah itu], dan yang berkuasapara manusia menguasai semua apa yang saya nampak." {Muslim-Ahmad] dalammasa yang nabi timur timur adalah cina dan barat daripada barat adalah Perancis.sejarah adalah saksi bahawa penaklukan Islam tidak mencapai yang jauhWalau bagaimanapun ini akan berlaku di insyaallah masa depan terdekat apabila sekali lagi Allah menghormati umat Islam.


No comments:

Post a Comment